'అన్నదాత సుఖీభవ' పథకం రద్దు | AP CM Jagan Takes Key Decision On Agriculture Sector | hmtv

'అన్నదాత సుఖీభవ' పథకం రద్దు | AP CM Jagan Takes Key Decision On Agriculture Sector | hmtv

Posts created 40981

13 thoughts on “'అన్నదాత సుఖీభవ' పథకం రద్దు | AP CM Jagan Takes Key Decision On Agriculture Sector | hmtv

  1. Rey Jaffa ga October nundi esthe emcheskovalira? Naatlu eppudu vestamo telusa? Maddathu dhara eppudu deside chestharu?

  2. Raithuku endhuku antha kavulu dharulaku evali kani raithu kanti kavulu dharulu ebandhi paduthunaru jagan garu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top