Eutrophication and dead zones | Ecology | Khan Academy

Eutrophication and dead zones | Ecology | Khan AcademyСега ще говорим за нещо наречено еутрофикация. Еутрофикация. Тази дума произлиза от гръцкия израз за "добре отгледан". Еу означава "добре", а трофик или трофия означава "отгледан" или "отглеждане". Вие може би си мислите, че това е нещо хубаво, но както ще видите в това видео, в действителност става въпрос за свръххранене, до степента в която всъщност вреди на нашата биосфера. Вече говорихме за главната идея, че нитрогенът и в частност фосфорът са фактор, определящ колко бързо могат да се развиват растенията. Говорихме, че във видеата за цикъла на азота и фосфора. Това е причината хората да добавят много азот и по-специално фосфати на растенията, за да растат по-добре, защото ние се нуждаем от тях, за да имаме повече храна. Това, което се случва е, нека предположим, че тук вдясно е парцел земя. И това е ферма, например, където ние отглеждаме културите си. Това са всички култури, които отглеждаме. За да се уверим, че те растат колкото могат, добавяме тор и голяма част от този тор може да е азот, може да е фосфати, така че го добавяме. Най-големият вредител в този случай обикновено са фосфатите, фосфорът в тях, който помага на растенията да се развиват повече. Това кара растението да расте повече, което ни изглежда нещо добро, но има и друг страничен ефект, който е причинен от това. Когато водата, от дъжда или напояването на растенията, потича от културите към местните потоци или реки, в крайна сметка достига до тях. Тези местни потоци, реки или езера ще съдържат прекалено много от тези торове, в частност може би и от тези фосфати. Така значи, имате повече фосфати, да кажем, че това е някакво езеро, ще го направя по-голямо. Да кажем, че това е езеро и вече знаем, че фосфатите и подобните им са фактори, определящи скоростта на растеж на растенията. Може да има фотосинтезиращи организми ,като водорасли, в това езеро и без тора водораслите щяха да са малко на брой. Но след като те приемат всичките тези фосфати, водораслите могат да полудеят. Може да полудеят и да пораснат по цялата повърхност на езерото. Точно тогава водораслите стават прекалено нахранени. Получават много повече фосфати отколкото щяха да получат ако не беше използван тор, ако тази вода не се оттичаше в езерото. Не става въпрос само за торове, дори някои препарати за чистене в миналото са съдържали натриеви фосфати, които също могат да причинят тази еутрификация. Може да се запитате, защо е вредно това? Може да направи повърхността на водата малко по-мътна, малко по-зелена, но там живеят организми. Проблемът е, че водораслите ще умрат. Щом водораслите умрат, и започнат да потъват, те стават храна за бактериите. Стават храна за бактериите и, щем бактериите ги погълнат, те също така използват кислород. Вече говорихме за ролята на кислорода в дишането. Бактериите ще погълнат целият кислород във водата. Много от пътите, в които се замисляме за животните в океана, когато се замислим за ще нарисувам една малка рибка тук, значи това е една малка рибка, не се замисляме често за нуждата от кислород във водата. Но животните в океана се нуждаят от кислород както и ние и те получават този кислород от вълните, които се разбиват и при този процес кислородът от повърхността, който животните в океана използват, за да живеят, за да могат да дишат. Но сега изведнъж, тъй като тези бактерии могат да разложат всички водорасли, които умират, и приемат всичкия кислород, това води до изчерпване на кислорода във водата и животните в океана вече не могат да живеят там. Иронията тук е, че когато този тор изтича, когато има излишък на фосфати, еутрофикацията, позволявайки на нещо да порасне много повече отколкото би пораснало нормално, всъщност завършва с изчерпване на кислорода, който не позволява на други организми да се развиват. Това всъщност създава така наречените мъртви зони. Това значи, че тази рибка ще умре и други животни точно като нея няма да живеят, защото няма да има достатъчно кислород във водата. Тогава ще имаме Мъртва зона. А това е сериозен проблем. Ето няколко снимки. На тази снимка се вижда потенциална еутрофикация. Нека ви покажа още няколко. Ето още една, която най-вероятно сте виждали, особено на места, където има канализационен отток. Това се случва заради излишъка от хранителни вещества, подпомагащ цъфтежа на водораслите да излезе извън контрол и когато те се разграждат бактериите изсмукват целия кислород нищо друго не може да живее. Това се случва на макро мащаб. Ето тук имаме снимка на глобално ниво на мъртвите зони, които съществуват и виждате, че са навсякъде по света. Забелязвате, че обикновено са концентрирани там, където са по-индустриализираните страни, където има или по-развито земеделие, повече индустриално земеделие, където може би се използват повече торове и където има по-голям отток от градове, пълни с хранителни вещества като фосфати, причиняващи еутрофикация. И ако приближите, например около Каспийско море, може да видите по-детайлно и да го забележите. Ето тук има сателитна снимка на Каспийско море и еутрофикацията е налице. Може да видите разпространението на водораслите в тази зона. Това прави водата по-мътна. Това е сериозен екологичен проблем, над който трябва да се замислим. От една страна фосфатите, торовете и нитратите изглеждат като нещо хубаво, което помага за растежа на повече култури, но трябва да внимаваме до къде всъщност ще ни доведат.

Posts created 40981

8 thoughts on “Eutrophication and dead zones | Ecology | Khan Academy

  1. well all we need to to help the fish to live is pump oxygen in to the water instead of just talking about do it and stop the from dying and keep our fish stock up

  2. where can I find the "video file" of this vid? I'm trying to cite it. And is "Khan Academy" the author?

  3. There was a film about algae farming as a viable alternative to fossil fuels and yet here we have 'Farms' over a larger spread all over the world!

  4. A large source of nitrogen comes from animal agriculture practices, specifically animal waste. Check out 'Cowspiracy' on Netflixs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top