Gene environment interaction | Behavior | MCAT | Khan Academy

Gene environment interaction | Behavior | MCAT | Khan AcademyPředchozí videa v této sekci obsahovala nepřetržité povídání o našich genech. Geny a prostředí tedy souvisí s našim chováním. Je pravda, že geny i prostředí jsou důležité, ale jsou přesněji řečeno i ve vzájemné interakci. Ukázal jsem to dříve na příkladu čaje a horké vody. Abych byl trochu konkrétnější nejenže geny a prostředí ovlivňují naše chování, jejich vliv skutečně závisí i na vzájemné interakci. Řekněme, že máme 2 děti v nemocnici na kojeneckém oddělení. Jedno má genetické predispozice být mnohem krásnější než druhé. Takže jedno dítě máme hezké a druhé hodně šeredné. Důsledkem toho se krásnému dítěti dostává více náklonnosti a pozornosti a vyrůstá z něj obecně více společenský a vyrovnaný člověk. Kromě toho dále předpokládejme, že obě děti mají kombinaci genů, která je činí náchylným k depresím. Jak jsme se již naučili prostředí aktivuje tyto geny a v tomto případě mohou být geny aktivovány stresory v prostředí. Obě děti tyto geny mají, ale v průběhu života je hezké a roztomilé dítě obklopeno skvělým a podporujícím okolím, což mu stres snižuje. Jeho geny nejsou stimulovány k vytváření kombinací neurotransmiterů a jiných proteinů spojených s depresí. Jenže u škaredého dítěte tyto proteiny nastartovaly jako splašené. Možná protože si z něj pořád dělají legraci nebo protože má méně přátel. Domnívám se, že geny hezkého dítěte jsou nějakým způsobem zodpovědné za vytváření prostředí. A také prostředí je zodpovědné, alespoň do určité míry, za to, že se geny neprojeví. Podobně hrají roli geny u méně šťastného dítěte v jeho obtížném životě. Obtížný život u něj aktivuje geny spojené s vytvářením neurotransmiterů deprese. Trochu krutý příklad vzájemné interakce genů a prostředí, typičtějším příkladem je genetický stav PKU neboli fenylketonurie. Fenylketonurie je u lidí genetický předpoklad, který způsobuje mutace genu kódující jaterní enzym. A tento jaterní enzym je fenylalaninhydroxyláza čili PAH. Ale protože tento enzym chybí, aminokyselina fenylalanin jej nepřeměňuje na aminokyselinu tyrosin během metabolické přeměny v těle. Následkem je nárůst fenylalaninu v těle, který může způsobit poruchy ve vývoji mozku i jiné problémy. PKU postihuje zhruba 1 z 15 000 dětí v US, avšak většina těchto dětí vyrůstá bez jakéhokoli vážného problému. Lze jej se stanovit screeningovým vyšetřením u novorozenců a děti pak drží speciální fenylalaninovou dietu. Jelikož nepřijímají fenylalanin, dochází k jeho menšímu problematickému hromaděním v těle. Opět jde o interakci mezi geny a prostředím, která vyvolává reakce těla a chování. Prostředí je závislé na genetických predispozicích, ale aktivita genu je také závislá na prostředí a to je jev, který nazýváme interakce genů a prostředí. Tento pojem nás posune od slovního spojení jako je povaha versus výchova k přesnějšímu spojení povaha skrze výchovu.

Posts created 34091

11 thoughts on “Gene environment interaction | Behavior | MCAT | Khan Academy

  1. I'm sorry, but the babies look like racist drawings from the Jim crow period. That is all I could think about 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top