CRISPR: Gene editing and beyond

the crisper cast 9 system is a tool for cutting DNA at a specifically targeted location the technique has already revolutionized gene editing but scientists are always looking for new possibilities so what else can CRISPR do since being discovered in a bacterial immune system CRISPR Castine has been adapted into a powerful tool for […]

Gene environment interaction | Behavior | MCAT | Khan Academy

Předchozí videa v této sekci obsahovala nepřetržité povídání o našich genech. Geny a prostředí tedy souvisí s našim chováním. Je pravda, že geny i prostředí jsou důležité, ale jsou přesněji řečeno i ve vzájemné interakci. Ukázal jsem to dříve na příkladu čaje a horké vody. Abych byl trochu konkrétnější nejenže geny a prostředí ovlivňují naše […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top