How does climate change affect biodiversity?

Кои са някои от глобалните заплахи за биоразнообразието? Първо, искам да подчертая, че почти всичко, което правим на место ниво, има глобални последици. Когато говорим за парникови газове или замърсители, това е наше дело на дадено място – от колите или друга част от ежедневната ни дейност. Но мащабно погледнато, дори местните дейности имат глобално […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top